Taxe de studii

Pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării procesului de învățământ și a altor oportunități de care beneficiază în timpul studiilor, studenții la programele de studii de licență și masterat plătesc taxe de studii.
Cuantumul taxelor se stabilește de către Senatul Universității, structurat pe tipuri de servicii, forme de învățământ și facultăți.

 • An pregătitor pentru cetățeni străini – 2.900 EUR/an
 • Studii universitare de licență cu predare în ROMÂNĂ – 1.200 EUR/an;
 • Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 2.200 EUR/an – pentru cetățeni UE/SEE/Elveția;
 • Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 2.900 EUR/an – pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția.
 • Studii universitare de masterat cu predare în ROMÂNĂ – 4 semestre – 650 EUR/semestru;
 • Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 4 semestre – 1.200 EUR/semestru – pentru cetățeni UE/SEE/Elveția;
 • Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ – 4 semestre – 1.550 EUR/semestru – pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de licență cu predare în ROMÂNĂ se face astfel:

a)      Prima tranșă, 45% din taxa anuală de studii (540 euro) se plătește în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I și până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, se va plăti online pe adresa paginamea.rau.ro, prin virament bancar sau depunere de numerar în contul bancar al facultăţii la care studentul (a) este înmatriculat(ă),  în baza cererii de înmatriculare/înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

b)      A două tranșă, 35% din taxa anuală de studii (420 euro) se achita până la 15 decembrie, an calendaristic în curs;

c)      Tranșă a III-a, 20% din taxa anuală de studii (240 euro) se achita până la 15 martie a anului calendaristic următor;

Mențiuni:

 • În condițiile achitării integrale a taxei anuale de studii într-o singură tranșă, la termenele stabilite pentru prima tranșă, se acordă o reducere de 10%;
 • Tranșele II și III, se pot achita la casieria Universității, prin contul personal de student din platforma PaginaMea.rau.ro sau prin virament bancar, în contul facultății la care studentul este înmatriculat.

Plata taxei de studii pentru programele de studii de masterat cu predare în ROMÂNĂ se face în două tranșe egale, după cum urmează:

a)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrului I de studii (325 Euro) se achita eșalonat, după cum urmează:

 (a1) 150 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere. Această taxa se va plăti online pe adresa paginamea.rau.ro, prin virament bancar sau depunere de numerar în contul bancar al facultăţii la care studentul (a) este înmatriculat(ă),  în baza cererii de înmatriculare/înscriere completată și semnată olograf și a contractului de studii completat și semnat olograf de către student(ă);

(a2) 175 Euro în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului.

b)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrului III de studii (325 Euro) în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului, în baza cererii de înscriere completată și semnată olograf de către student(ă);

c)      Prima tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului;

d)      A două tranșă semestrială aferentă semestrelor I, respectiv III de studii (325 Euro), până la dată de 15 decembrie anul calendaristic curent;

e)      A două tranșă semestrială aferentă semestrelor II, respectiv IV de studii (325 Euro), până la dată de 15 martie anul calendaristic următor;

Mențiuni:

 • În condițiile în care studentul(a) plătește, într-o singură tranșă, taxa de studii aferentă semestrelor I și II, în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale concursului de admitere, respectiv taxa de studii aferentă semestrelor III și IV, în termen de 5 zile calendaristice de la dată începerii semestrului III, va beneficia de o reducere de 10% din taxa achitată.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de licență cu predare în ENGLEZĂ se face astfel:

a)      Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: întreagă taxa anuală de studii în 5 zile de la obținerea aprobării de la Ministerul Educației și Cercetării[U1] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

b) Pentru anii II și III de studii:

b1) întreagă taxa de studii până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student și tranșă 2, adică restul de 50% până la 15 decembrie anul curent.

Plata taxei anuale de studii pentru programele de master cu predare în ENGLEZĂ se face astfel:

a) Pentru anul I de studii:

a1) Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a1.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la afișarea rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a1.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la afișare rezultatelor concursului de admitere, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

a2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția, plata taxei anuale se va face:

a2.1) într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U2] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

a2.2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U3] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent;

b)      Pentru anul II de studii:

b1) într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student;

sau

b2) Tranșă 1, adică 50% din taxa anuală, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student, și tranșă 2, adică restul de 50% din taxa anuală, până la 15 decembrie anul curent.

Plata taxei de studii pentru anul pregătitor:

1)      Pentru studenții cetățeni UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, până la 25 septembrie anul curent, pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă);

2) Pentru studenții cetățeni Non-UE/SEE/Elveția: într-o singură tranșă, în 5 zile de la acceptarea de către Ministerul Educației și Cercetării[U4] , pe baza cererii de înmatriculare completată de către student(ă).

Listă de tarife pentru diverse servicii oferite în cadrul instituției- Download

Pentru studenții înmatriculați începând cu anul 2023, cuantumul taxelor de studii în vigoare este:

Taxă de studii = 2.100 EURO/an

Reducerea acordată tuturor studenților care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere): 400 Euro/an

Burse de studii:

 • 20% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență (specializare) cu predare în limba română, beneficiază de locuri fără taxă

Taxa anuală de studii pentru programele de licență cu predare în limba ROMÂNĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei, astfel:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă):
  • în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare
  • până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior (II, III și IV), pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 1. EȘALONAT (în tranșe):
  • Tranșa I în valoare de 35% din taxa anuală de studii se achită:

în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare

până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)

  • Tranșa II în valoare de 15% din taxa anuală de studii se achită până la data de 15 decembrie, an calendaristic în curs;
  • Tranșa III în valoare de 25% din taxa anuală de studii se achită în primele 5 zile de la începerea semestrului II;
  • Tranșa IV în valoare de 25% din taxa anuală de studii se achită până la data de 15 martie, anul calendaristic următor.

Modalități de plată:

Taxa anuală de studii poate fi achitată INTEGRAL (într-o singură tranșă) sau EȘALONAT (în tranșe), astfel:

 • fie prin contul personal de student din platforma solaris.rau.ro (online)
 • fie prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat

Taxă de studii = 1.150 EURO/semestru

Reducerea acordată tuturor studenților care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere): 200 Euro/semestru

Absolvenții URA de licență și masterat, indiferent de promoție, declarați admiși și care efectuează plata conform termenelor stabilite în contractul de studii (pentru anul I termenul este de 5 zile de la data afișării listelor finale de admitere), beneficiază de o reducere totală de: 400 Euro/semestru (anul I).

Burse de studii:

 • 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba română, beneficiază de locuri fără taxă

Taxele semestriale de studii pentru programele de masterat cu predare în limba ROMÂNĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei, astfel:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă):
  • pentru semestrele I și II, aferente anului I de masterat – în termen de 5 zile calendaristice de la dată afișării rezultatelor finale ale admiterii pentru studenții anului I, pe baza Cererii de Înmatriculare
  • pentru semestrele III și IV, aferente anului II de masterat – până la dată de 1 octombrie a fiecărui an pentru studenții înmatriculați în an superior, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 1. EȘALONAT (2 tranșe egale / semestru):

Semestrul I de studii (aferent anului I de masterat):

a) Tranșa I (575 Euro), se achită:

    • Integralîn termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii, pe baza Cererii de Înmatriculare
    • Eșalonat:

(a1) 275 Euro – în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admitere, pe baza Cererii de Înmatriculare

(a2) 300 Euro – în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (575 Euro), se achită până la data de 15 decembrie, anul calendaristic curent

Semestrul II de studii (aferent anului I de masterat):

a) Tranșa I (575 Euro), se achită în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (575 Euro), se achită până la data de 15 martie, anul calendaristic următor

Semestrul III de studii (aferent anului II de masterat):

a) Tranșa I (575 Euro), se achită până la data de 1 octombrie, anul curent, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)

b) Tranșa II (575 Euro), se achită până la data de 15 decembrie, anul calendaristic curent

 Semestrul IV de studii (aferent anului II de masterat):

a) Tranșa I (575 Euro), se achită în termen de 5 zile calendaristice de la data începerii semestrului

b) Tranșa II (575 Euro), se achită până la data de 15 martie, anul calendaristic următor

Modalități de plată:

Taxele semestriale de studii pot fi achitate INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar) sau EȘALONAT (în mai multe tranșe), astfel:

 • fie prin contul personal de student din platforma solaris.rau.ro (online)
 • fie prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat

Taxă de studii:

 • 3.400 EURO/an

Beneficii incluse:

 • Discount pentru înscrierile până la data de 24.07.2024: 700 EURO/anul I
 • Burse de studii: 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de licență cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro)
 • Cel puțin un curs anual cu profesor străin în cadrul programului, alături de numeroase alte cursuri cu profesori străini din cadrul Universității la care participarea este gratuită
 • Study trip – în primul an de studii, având ca obiectiv socializarea și înțelegerea particularităților culturale ale țării gazdă și a grupurilor de studenți
 • Internship în companii multinaționale – în al doilea an sau ori de câte ori există disponibilitate, facultatea care organizează programul de studii va oferi posibilitatea unor stagii de internship/practică în vederea îmbinării armonioase a cunoștințelor teoretice cu cele practice
 • Consiliere în carieră după absolvire – pentru absolvenții care vizează piața de muncă din România, Universitatea, prin departamentul de specialitate, va oferi consiliere în carieră

Taxa anuală de studii pentru programele de licență cu predare în limba ENGLEZĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei, astfel:

Pentru anul I de studii – INTEGRAL,  în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii, pe baza Cererii de Înmatriculare

Pentru anii II și III de studii:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar): până la data de 25 septembrie anul curent, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 2. EȘALONAT (în 2 tranșe egale):
  • Tranșa I în valoare de 50% din taxa anuală de studii se achită până la data de 25 septembrie anul curent, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
  • Tranșa II în valoare de 50% din taxa anuală de studii se achită până la data de 15 decembrie, an calendaristic în curs

Modalități de plată:

 • Taxa anuală de studii se achită INTEGRAL (într-o singură tranșă) sau EȘALONAT (în tranșe), după caz, prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat.

Taxă de studii:

 • 1.800 EURO/semestru
 • 2.350 EURO/semestru – pentru programul de studii de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation” – BMTA (include cursuri IATA)

Beneficii incluse:

 • Discount pentru înscrierile până la data de 24.07.2024:
  • 350 EURO/semestru (aferente anul I)
  • 350 EURO/semestru (aferente anul I) – pentru programul de studii de masterat ”Business Management in Tourism & Aviation” – BMTA (include cursuri IATA și 2 microcertificări în vederea obținerii licenței de PPL)
 • Burse de studii: 10% dintre studenții înmatriculați în fiecare an universitar, la fiecare program de masterat cu predare în limba engleză, beneficiază de burse în baza criteriilor de performanță (până la 1.000 Euro)
 • Cel puțin un curs anual cu profesor străin în cadrul programului, alături de numeroase alte cursuri cu profesori străini din cadrul Universității la care participarea este gratuită
 • Study trip – în primul an de studii, având ca obiectiv socializarea și înțelegerea particularităților culturale ale țării gazdă și a grupurilor de studenți
 • Internship în companii multinaționale – în al doilea an sau ori de câte ori există disponibilitate, facultatea care organizează programul de studii va oferi posibilitatea unor stagii de internship/practică în vederea îmbinării armonioase a cunoștințelor teoretice cu cele practice
 • Consiliere în carieră după absolvire – pentru absolvenții care vizează piața de muncă din România, Universitatea, prin departamentul de specialitate, va oferi consiliere în carieră

Taxa anuală de studii pentru programele de masterat cu predare în limba ENGLEZĂ se achită în LEI, la cursul BNR al zilei astfel:

Pentru anul I de studii:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar): în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii, pe baza Cererii de Înmatriculare
 2. EȘALONAT (în 2 tranșe egale):
  • Tranșa I în valoare de 50% din taxa anuală de studii în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale ale admiterii, pe baza Cererii de Înmatriculare
  • Tranșa II în valoare de 50% din taxa anuală de studii se achită până la data de 25 septembrie, an calendaristic în curs

Pentru anul II de studii:

 1. INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar): până la data de 25 septembrie anul curent, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)
 2. EȘALONAT (în 2 tranșe egale):

– Tranșa I în valoare de 50% din taxa anuală de studii se achită până la data de 25 septembrie anul curent, pe baza Cererii de Înscriere (în an superior)

– Tranșa II în valoare de 50% din taxa anuală de studii se achită până la data de 15 decembrie, an calendaristic în curs

Modalități de plată:

 • Taxele semestriale de studii se achită INTEGRAL (într-o singură tranșă per an universitar) sau EȘALONAT (în tranșe), după caz, prin transfer bancar, în contul bancar al facultății la care studentul este înmatriculat.

Taxă de studii = 2.900 EURO/an

Plata taxei de studii pentru anul pregătitor se achită integral (într-o singură tranșă), în EURO, până la data de 25 septembrie anul curent, pe baza Cererii de Înmatriculare.

 

Modalități de plată:

 • Taxa anuală de studii se achită prin transfer bancar, în contul generic EURO al Universității.

 

Studenții înmatriculați până în anul 2022 inclusiv (până în anul universitar 2022-2023 inclusiv), la programele cu predare în limba română, sunt rugați să verifice cuantumul taxelor de studii și detaliile aferente, aici!

Listă de tarife pentru diverse servicii oferite în cadrul instituției 2023-2024click aici

Pentru plata prin transfer bancar, vă rugăm să aveți în vedere:

 • Toate taxele de studii se achită în LEI, la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății, cu excepția studenților care primesc scrisoarea de acceptare la studii cu taxă de studii stabilită în valută.
 • Taxele de studii se achită în contul bancar al universității – detalii mai jos, la secțiunea ”Conturi bancare”
 • Pe ordinul de plată TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:

Beneficiar: Universitatea Româno-Americană

CUI Beneficiar: 9081408

Adresa beneficiar: Bd. Expoziției Nr.1B, cod poștal 012101, București, România

Date identificare student – pentru plătitor: Nume, inițială, prenume, CNP, facultate, denumire program de studii de licență/masterat, an de studii, formă de învățământ

Tipul plății efectuate prin OP (după caz): tranșa I, tranșa II, etc. sau plata integrală a taxei anuale de studii

Informații importante

 • În cazul exmatriculării sau al retragerii din facultate, taxa achitată nu se restituie, conform contractului de studii
 • Pentru examenele programate potrivit planurilor de învățământ, studenților nu li se percep taxe, cheltuielile fiind suportate din taxa anuală de studii
 • Pentru fiecare examen nepromovat (prin absentare sau notare sub limita de absolvire a disciplinei respective) și susținut în sesiunile de restanțe sau de reexaminări, precum și pentru examenele de diferența sau din anii suplimentari, studenții plătesc o taxă în cuantumul stabilit de către Senatul Universității
 • Pentru studenții străini, studenții cu dublă cetățenie sau studenții români cu domiciliul stabil în altă țară, taxele de studii sunt stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare de către ministerul de resort, în EURO sau în LEI

 

Conturi bancare

 

Pentru plata prin transfer bancar va rugăm să aveți în vedere următoarele reguli:

1) În cazul plății pentru orice program de studii organizat în limba engleză, indiferent de facultatea organizatoare, se va folosi contul Universitatea Româno-Americană (cont generic EUR) – detalii mai jos

 2) În cazul plății pentru orice program de studii organizat în limba română, indiferent de formă de învățământ sau nivelul de studii, este disponibil câte un cont separat pentru fiecare facultate organizatoare
3) Pe ordinul de plata TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:

 • Beneficiar: Universitatea Româno-Americană;
 • CUI Beneficiar: 9081408;
 • Adresa beneficiar: Bd. Expoziției Nr.1B, cod poștal 012101, București, România;
 • Numele, inițială, prenumele, CNP-ul, facultatea, programul de studii de licență/masterat, anul de studii, formă de învățământ – pentru plătitor;
 • Tipul plății efectuate prin OP (tranșă I, tranșă ÎI, tranșă III sau plata integrală a taxei anuale de studii).

4) Toate sumele se vor achita în lei la cursul de schimb al BNR din ziua efectuării plății, cu excepția studenților care primesc scrisoarea de acceptare la studii cu taxa de studii stabilită în valută. 

Taxa pentru cazare în căminul URA se poate achita online din contul personal de tip PaginaMea.rau.ro sau prin transfer bancar.

 

Pentru plata în LEI a taxei de cazare se va utiliza contul Universitatea Româno-Americană (cont generic RON) – detalii mai jos, iar pentru plata în EUR a taxei de cazare se va utilizat contul Universitatea Româno-Americană (cont generic EUR) – detalii mai jos.

Indiferent de tipul de plata, lei sau euro, pe ordinul de plata TREBUIE OBLIGATORIU MENȚIONATE următoarele informații:

 • Beneficiar: Universitatea Româno-Americană;
 • CUI Beneficiar: 9081408;
 • Adresa beneficiar: Bd. Expoziției Nr.1B, cod poștal 012101, București, România;
 • Date identificare student(a): CNP, numele, inițială, prenumele – pentru plătitor;
 • Scopul plății efectuate prin OP: Taxa cazare luna…, anul …

    Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

    Cont IBAN: RO33 BRDE 410S V777 9606 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

    Cont IBAN: RO62 BRDE 410S V127 7541 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO09 BRDE 410S V127 7550 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București

    Cont IBAN: RO26 BRDE 410S V127 7613 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO57 BRDE 410S V127 7648 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO97 BRDE 410S V127 7568 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO85 BRDE 410S V127 7592 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Agenția U.R.A.

    Cont IBAN: RO91 BRDE 410S V218 6179 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

    Cont IBAN: RO33 BRDE 410S V777 9606 4100
    Banca: BRD-GSG     Deschis la: Sucursala Academiei-București.

 • În cazul retragerii din facultate sau exmatriculării taxa achitată nu se mai restituie.
 • Pentru examenele programate potrivit planurilor de învățământ, studenților nu li se percep taxe, cheltuielile fiind suportate din taxa anuală de studii.
 • Pentru fiecare examen nepromovat (prin absentare sau notare sub limita de absolvire a disciplinei respective) și susținut în sesiunile de restante sau de reexaminări, precum și pentru examenele de diferența sau din anii suplimentari, studenții plătesc o taxa în cuantumul stabilit de către Senatul Universității.
 • Pentru studenții străini, studenții cu dublă cetățenie sau studenții români cu domiciliul stabil în altă țară, taxele de studii sunt stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare de către ministerul de resort, în EURO sau în LEI.


Cu excepția studenților care primesc scrisoarea de acceptare la studii cu taxa de studii stabilită în valută, toate taxele se achita în LEI la cursul BNR al zilei.

Vrei să primești toate informațiile de care ai nevoie pentru a studia la noi? Lasă-ne adresa ta de e-mail aici: