Regulament burse de studii

Extras:
Art.1.  Universitatea Româno-Americană (denumită în continuare Universitate) acordă, în condițiile legii, din fonduri proprii, burse de studii și alte forme de sprijin financiar.

Art. 2. Beneficiarii burselor acordate de Universitate, potrivit prezentului Regulament, numiți în continuare „student”, sunt studenții Universității, cetățeni români sau cetățeni care provin din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană sau Republica Moldova, înmatriculați în ciclul de studii universitare de licență sau masterat, cu predare în limba română, școlarizați în regim cu taxa.


Documentul „Regulament privind acordarea de burse de studii și alte forme de sprijin financiar pentru studenții din ciclurile de studii universitare de licență și masterat” este disponibil atât în format electronic cât și în format tipărit, la biblioteca universității.

 

Alte documente de interes: