Cursuri VIDEO ONLINE - Pentru PROFESORI

Instrucțiuni pentru desfășurarea de activități didactice, teme de casă și lucrari de laborator on-line:

Consiliul de Administrație al Universității Româno-Americane a adoptat procedura de utilizare a Microsoft Teams pentru susținerea activității didactice online.

În perioada 12-29 martie 2020, conform prevederilor aprobate în Consiliul de Administrație, în sedințele din 11.03.2020 și 16.03.2020, în cadrul Universității Româno-Americane activitatea didactică online s-a desfășurat prin utilizarea de către cadre didactice, studenți și masteranzi a platformei proprii https://paginamea.rau.ro, prin accesul studenților la resurse de invățare specifice temelor prevazute în Fișa disciplinei pentru perioada 12 – 29 martie 2020 (curs/seminar/laborator) și posibilitatea de mesaje instant, prin platforma proprie, în intervalul orar planificat, conform orarului afișat pe www.rau.ro, pentru fiecare activitate didactică.
Activitatea didactica a putut fi completată, în funcție de specificul disciplinei, prin teme de casă, lucrări de laborator și proiecte, publicate tot pe platforma https://paginamea.rau.ro.

Se introduce urmatoarea procedură, în suplimentarea celei existente, după cum urmează:

 • ART.1. Ca urmare a aprobarii Consiliului de Administratie din 24.03.2020 se adopta ca instrument informatic suport suplimentar pentru activitatea didactica, platforma Office 365, in baza contractului de licentiere existent, cu extinderea urmatoarelor facilitati:
  – realizarea de video-conferinte, prin aplicatia Microsoft Teams, la care cadrele didactice, studentii si masteranzii au acces gratuit prin adresele de email institutionale (@profesor.rau.ro si @student.rau.ro);
  – alocarea de sarcini didactice personalizate catre studenti si masteranzi, cu termen prestabilit de predare, prin optiunea Assignments a aplicatiei Microsoft Teams;
  – discutii interactive de grup si individuale, in timp real, prin optiunea Chat, disponibile in aplicatia Microsoft Teams;
  – realizarea testarii individuale/evaluarii individuale, cu termen limitat de raspuns, prin functionalitatea Quiz si Microsoft Forms, care sa permita evaluarea cunostintelor studentilor si masteranzilor;
  – planificarea activitatii didactice on-line, conform orarului deja stabilit pentru activitatea didactica, disponibil la www.rau.ro;
  – definirea si exercitarea unui mecanism de control privind desfasurarea activitatii didactice in regim on-line.
 • ART.2. Cadrele didactice au obligatia sa puna la dispozitia studentilor si masteranzilor accesul la suportul de curs, in platforma https://paginamea.rau.ro si sa il prezinte in video-conferinta, prin platforma Microsoft Teams, conform orarului existent, disponibil la www.rau.ro. Pentru activitatile de seminar/laborator se va posta materialul didactic aferent si o tema de casa sau test, cu timp de raspuns limitat (prin optiunea Asignments/Microsoft Teams), prin care sa verifice parcurgerea materialelor de catre studenti si masteranzi;
 • ART.3. Evaluarea cunostintelor pe parcursul semestrului, se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului de activitate profesionala a studentilor si Fisa disciplinei;
 • ART.4. Activitatile didactice pentru care nu poate fi utilizat regimul online vor fi reprogramate dupa reluarea activitatii „fata in fata„, fiind aduse la cunostinta Directorului de Departament, Decanului si aprobate de Rector;
 • ART.5. Retribuirea orelor, in regim „plata cu ora„, precum si a normei de baza pentru activitatile online, se va realiza in baza pontajului individual semnat de titular si integrat in Pontajul colectiv de catre Directorul de Departament;
 • ART.6. Raportarea incidentelor tehnice/organizatorice, care au condus la neefectuarea activitatii didactice, conform orarului, se face de catre titularul de curs/seminar/laborator catre Decan, cu propunere de reprogramare a activitatii la un alt interval orar si eventuala notificare a Departamentului IT cu privire la natura incidentului tehnic;
 • ART.7. Verificarea desfasurarii activitatii didactice on-line se va face, in conformitate cu prevederile Statutului cadrului didactic si Legea 1/2011, de catre Decan/Prodecan, prin mecanismul AdminOnLine (identitate electronica asociata la toate cursurile cu drept de vizualizare a continutului, discutiilor si duratei de desfasurare).

 

 

Instrumente de lucru:

Ghid de utilizare a platformei Microsoft Teams – pentru CADRE DIDACTICE, in vederea desfasurarii de activitati didactice on-line, teme de casa si lucrari de laborator

Module generice training -Microsoft Teams

Teams Tip 1: How to find your way around Microsoft Teams

Teams Tip 2: What are teams and channels?

Teams Tip 3: Foster classroom collaboration

Teams Tip 4: Create personalized assignments

Teams Tip 7: How to use apps in Microsoft Teams

Teams Tip 8: Meet now or meet later using Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials

Assign And Grade In Microsoft Teams

Quizzes in Microsoft Teams

Create And Grade Quizzes (Forms + Teams)